Ditt bästa är gott nog

Credo

I en svår sjukdomssituation kan du komma att hamna mellan val av olika behandlingar, mediciner, ingrepp eller tillvägagångssätt. Kanske finns det erfarenheter som indikerar åt dig vad olika val kan leda till men man vet kanske ändå inte säkert vad som är det bästa i just det sammanhang man står i här och nu. Korta tidsfrister kan tvinga fram snabba beslut och alla olika val kan kännas som en chansning.  Men varesig det gäller sjukdomstillstånd, relationer eller andra för oss viktiga val i livet kan man bara göra sina val utifrån de kunskaper och insikter man har här och nu. Inte de man kommer ha i framtiden efter att man sett vart valen förde en. 

Egentligen självklart men ändå blir det alltid så svårt. Ordet ”om” får en stor plats på scen. 

Jag tänker så ibland när saker gått fel och någon eller jag själv blivit ledsen på mig; Gjorde jag mitt bästa efter de kunskaper och insikter jag hade då, så var det gott nog. 
Vet jag i efterhand att någon for illa har jag ny kunskap och nya insikter och då kan jag utifrån dem berätta att det aldrig var meningen eller säga förlåt. Att söka försoning kan förändra massor men vill inte andra parten ha det, har jag gjort vad jag kan.
Det är ibland lättare sagt än gjort. Jag vet! Men jag tror att man måste möta det som kommer framlänges. Man kan liksom inte backa in i framtiden. 
Försöker du göra det allra bästa du kan så är det gott nog! 

Annonser